Figuur CO2-emissies per inwoner. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.