Figuur Emissie koolstofdioxide door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per inwoner van Industrielanden (Annex 1) en Ontwikkelingslanden. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.