Figuur CO2-emissies per eenheid bruto binnenlands product. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.