Figuur Emissie koolstofdioxide per inwoner door het gebruik van fossiele brandstoffen en cementproductie van top-5 uitstoters. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.