Figuur Emissie koolstofdioxide door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie per land. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.