Figuur Verbruik biobrandstoffen (biobenzine, biodiesel) in het vervoer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.