Figuur Verbruik hernieuwbare elektriciteit in het vervoer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.