Figuur Aandeel hernieuwbare energie per energiedrager. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.