Figuur  Elektriciteitsgebruik en aantallen huishoudelijke apparatuur. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.