Figuur Aantal overschrijdingen van normen gewasbescherming volgens Kaderrichtlijn Water. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.