Figuur Emissie naar oppervlaktewater en riool. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.