Figuur Impact rioolwaterzuivering op de belasting van oppervlaktewater 2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.