Figuur Energielabels naar woningtype. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.