Figuur Energielabels naar jaar van opname. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.