Figuur  Verdeling energielabels woningen . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.