Figuur Aandeel woningen met energielabel. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.