Figuur Energielabels woningen, 2010 t/m 2022. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.