Figuur Resistentie E.coli in vleeskuikens tegen antibiotica. Meervoudige resistentie tegen antibiotica neemt af. . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.