Figuur Gemiddelde watertemperatuur van beken in Drenthe. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.