Figuur Gemiddelde watertemperatuur in de Rijn en de Maas. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.