Figuur Aantal dagen met hoge watertemperatuur in Rijn en Maas. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.