Figuur Macrolophus pygmaeus tegen witte vlieg in groenten-, bloemen- en sierteelt onder glas. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.