Figuur De wintersterfte van bijenvolken is hoger dan de langjarig gemiddelde sterfte. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.