Figuur Smog zwaveldioxide (SO2). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.