Figuur Emissie stikstof, fosfor en PAK's naar riool. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.