Figuur Emissie zware metalen naar riool. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.