Figuur Emissie geneesmiddelen naar riool. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.