Figuur Emissie stikstof, fosfor, PAK's naar oppervlaktewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.