Figuur Emissie zware metalen naar oppervlaktewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.