Figuur Emissie geneesmiddelen naar oppervlatewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.