Figuur  Aantal dagen met ware neerslag. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.