Figuur Verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten in het Nederlandse eetpatroon. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.