Figuur Afmeting van ultrafijnstof ten opzichte van PM2,5 en PM10. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.