Figuur Citizen science in cijfers. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.