Figuur Aantal waarnemingen per jaar op Waarneming.nl. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.