Figuur Figuur bij indicator Schaaluitersten in openheid. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.