Figuur Zichtbare oppervlakte in grafiek. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.