Figuur Aantal diersoorten (wereld). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.