Figuur Aantal soorten (NL). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.