Figuur Figuur bij indicator Raaf: herintroductie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.