Figuur Figuur bij indicator Herintroductie raaf. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.