Figuur Figuur bij indicator Vangsten muskusrat. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.