Figuur Figuur bij indicator Muskusrat. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.