Figuur vleermuizen winter- en zomerpopulaties. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.