Figuur Figuur bij indicator Verdwijnen en uitzetten van otters. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.