Figuur aanwezige en uitgezette otters. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.