Figuur Verspreiding hamster in Zuid-Limburg. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.