Figuur Figuur bij indicator Amfibieën: aantalsontwikkeling. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.