Figuur Figuur bij indicator Verdroging van heide in Brabant . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.