Figuur Figuur bij indicator Havik en milieu-invloeden. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.